ความรักมักมาเทียบประตูหัวใจในยามไม่ตั้งตัว ความรู้สึกของคนสองคนเร้นอยู่ในใจโดยไม่อาจเอ่ย แต่จะปล่อยให้มันผ่านเลยโดยไม่เผยออกมากระนั้นหรือ 

แม้จะร้าวราน แต่ในเมื่อรักนี้เปี่ยมด้วยความปรารถนาไม่แปรผัน ขอเถิด โปรดสื่อออกมา.."รัก" น่ะหรือ เอ่ยสิ...เพียงเอ่ยชื่อ...เพราะนั่นคือความรัก

A New York Times Notable Book of 2007
Washington Post Best Fiction of 2007

ข้อมูลหนังสือ