ในตระกูลฟิชเบิร์นมีตำนานเล่าขาน

เมื่อครั้งเลวาทีน อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับสมญา "จานแห่งทวีป" ยังเป็นเพียงอาณาจักรเล็กๆ หนึ่งบุรุษผู้ห้าวหาญได้เดินทางไปทั่วทั้งทวีป เพื่อพบกับเหล่าสัตว์ในตำนานทั้งสิบสอง เขาผ่านบททดสอบโหดหินจากสัตว์ในตำนานเหล่านั้นจนได้รับเครื่องป้องกัน และเมื่อนำทั้งหมดมารวมกัน มันจึงกลายเป็นเกราะศักดิ์สิทธิ์ไร้เทียมทานที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียว

และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่าง...

ข้อมูลหนังสือ

  • PALADIN on the DISH ตำนานเกราะอภินิหาร เล่ม 1
  • แปลจากหนังสือ: PALADIN on the DISH
  • ผู้เขียน: Isao Miura
  • ผู้แปล: Sixteen Zeros
  • สำนักพิมพ์: PHOENIX
  • จำนวนหน้า: 301 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2560
  • ISBN: 9786168105481