ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนเรายังไม่เคยประสบกับวิกฤตที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนมหึมา และสร้างหายนะโหมกระหน่ำ อย่างที่มนุษย์และพื้นพิภพ กำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ผลกระทบของมันเห็นได้ในทุก ๆ ด้านของชีวิตเราและเห็นได้ชัดในความเสื่อมถอยทางค่านิยม การล่มสลายของศรัทธาจารีตประเพณี อุดมการณ์ ความสัมพันธ์ที่แหลกสลายและการทำลายโลกอย่างป่าเถื่อน

แม้จะมีผลสำเร็จก้าวหน้ามากมายในยุคสมัยเราทั้งการปฏิวัติด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ แต่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า ทางออกจากปัญหายังอยู่อีกห่างไกลนักแม้กระทั่งปัญหาพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ เช่น ความอดอยากหิวโหยความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิต สงคราม การเอารัดเอาเปรียบ และความอยุติธรรม ยิ่งไปกว่านั้นการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสังคมโลก ที่กำลังแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้แน่ใจได้ว่า วิกฤตดังกล่าวจะมาถึงทุกๆ คน ทุกๆ ครัวเรือน ทั้งของคุณและของผมอย่างไม่มีทางเลือกและทางเลี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น

ในศตวรรษที่ผ่านมากฤษณมูรติมองเห็นวิกฤตทั้งหมดที่กำลังคืบใกล้เข้ามา เมื่อประจักษ์ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในศตวรรษที่ 20 และด้วยศักยภาพในทางสังเกตอันเฉียบแหลมคมชัดและการหยั่งเห็นอย่างลุ่มลึก เขาสื่อแสดงให้เห็นอย่างปราดเปรื่องถึงมูลเหตุทั้งหลายที่นำมาซึ่งวิกฤตและการโหมกระพืออย่างต่อเนื่องที่ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตโลก

ข้อมูลหนังสือ