การรู้จักตนเองไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้จากตำรา ไม่ใช่ผลของการฝึกหัดตามหลักวินัยอันเจ็บปวดและยาวนาน แต่เป็นการรับรู้ต่อทุกๆ ความคิดและความรู้สึกในแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ในระดับอุดมการณ์ที่เลื่อนลอย แต่มันคือความเป็นจริง ความสัมพันธ์กับทรัพย์สมบัติ กับผู้คนและแนวคิดต่างๆ

ข้อมูลหนังสือ