เรียวมะมีกำเนิดต่ำต้อยแต่ยิ่งใหญ่ ด้วยความใจกว้างและความเชื่ออันมั่นคงไม่เคยแปรผันจนวาระสุดท้ายของชีวิต เขามุ่งมั่นในการเปลี่ยนญี่ปุ่นเพื่อให้ชาติรอดพ้นภัยการคุกคามของมหาอำนาจต่างชาติ และเชื่อว่าต้องพาญี่ปุ่นให้ก้าวข้ามระบอบศักดินาสู่ความทันสมัยเท่านั้นจึงจะทำได้

ข้อมูลหนังสือ