“...หากหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเด็กคนหนึ่ง  เขาคงกำลังเติบโตอยู่ในช่วงวัยเดียวกับตัวแสดงในเรื่อง  ...นับจากวันที่หนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่  ข้าพเจ้ารับฟังเสียงสะท้อนอันเจ็บปวดจากคนอ่านซึ่งรู้สึกได้ถึงแผลสด  กลิ่นคาวเลือดในลมหายใจ  น้ำตา และหัวใจกลวงเปล่า...” - อรุณวดี  อรุณมาศ

ข้อมูลหนังสือ

  • การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา
  • ผู้เขียน: อรุณวดี อรุณมาศ
  • สำนักพิมพ์: วิศัลยา
  • จำนวนหน้า: 432 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 14 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167973166