"ผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ จงลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมาน ผมจะมอบความกล้าหาญแก่คุณ แสงสว่างอยู่กับคุณแล้ว ณ ขณะนี้" หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความกล้า ปัญญา และแสงสว่าง โดยการปฏิบัติตามเคล็ดลับง่ายๆหลายประการที่จะทำให้คุณพบความสุข คุณจะพบความหวังในอนาคต และคุณนั้นเองคือแสงส่องสว่างให้แก่โลก...รวมทัศนคติพื้นฐานในการทำความหวังให้กลายเป็นจริง ทำชีวิตให้มีความสุข ทั้งด้านครอบครัว การทำงาน และในฐานะองค์กร...เนื้อหาในเล่มจะช่วยพาคุณออกไปพบแสงสว่าง ง่ายๆด้วยการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวคุณ อธิษฐาน ลงมือด้วยความพากเพียร ยอมรับการแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยปัญญาที่หาญกล้า เพื่อต้อนรับความสุขและความสำเร็จที่กำลังจะมาเยือน

ข้อมูลหนังสือ