การเดินทางกลับไปหาธรรมชาติ ความสงบสงัดของป่าลึกอันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเปลี่ยวเปล่า แวดล้อมอยู่กับความจริงแท้ที่ปรากฏในสายตา ไม่ว่าจะเป็นแมกไม้ภูผาและสายน้ำอันเย็นฉ่ำที่ไหลคนเคี้ยวจากลำธารสายน้อยใหญ่ เมื่อป่าปกคลุมเป็นแนวสลับซับซ้อน แหล่งอันเป็นต้นน้ำลำธารยังเพียบพร้อมด้วยดงไม่แน่นขนัด ฟ้าดินดั้งเดิมทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ ความสดชื่นเขียวสล้างจึงกระจายคลี่คลุมผืนป่าครบครัน

ชีวิตจากบันทึกเรื่องราวของป่าแดง จึงเป็นอีกบทหนึ่งที่จะให้ความอภิรมย์ต่อท่านผู้อ่าน ที่รักชีวิตกลางแจ้งจะได้รับรสของเรื่องจากบทบาทของการตระเวนป่า ในสมัยก่อนที่สภาพป่าบริบูรณ์ทุกรูปแบบ

แม้ว่าผองภัยที่ทำลายป่านั้นได้มีมาตั้งแต่บรมสมกัปป์ เช่น ไฟป่า ฟ้าผ่า พายุโค่นถอนรากพญาไม้ล้มระเนนน้ำท่วมบ่ารุนแรง มหันภัยเหล่านั้นก็ยังไม่ร้ายแรงหนักหนามันเป็นบาดแผลที่ป่าจะรักษาตัวเองได้ตามธรรมชาติ ไม่ช้าไม่นานพรรณไม้ก็เกิดใหม่ เสริมแต่งส่วนที่เสียหายคืนสภาพเหมือนเดิม และต้นไม้ใหญ่ที่เสียดยอดขึ้นสู่ฟ้าก็ยิ่งกลับใหญ่ยิ่งขึ้น เดือนปีที่ผ่านไปเพิ่มให้ลำต้นอวบใหญ่จนมหึมา

ข้อมูลหนังสือ