ทางสำนักพิมพ์มีความยินดีที่ได้นำเสนอวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตป่าเขาลำเนาไพร นกต่างๆ สัตว์ป่านานาชนิด แก่น้องๆ เยาวชนที่มีความรักธรรมชาติ มีความรักป่า และหวงแหนธรรมชาติ อยากจะให้ป่าในประเทศเราเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีบรรยากาศเดิมๆของป่าเขาลำเนาไพร สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่น้องๆ และเยาวชนรุ่นหลัง จะได้มีอยู่ ส่งต่อไปจนถึงลูกหลาน

 

หนังสือเล่มนี้จะเสนอเรื่องและภาพประกอบเกี่ยวกับป่าดงพงไพร สัตว์ป่าทั้งหลายให้น้องๆได้เห็นได้รับทราบว่าป่าในสมัยก่อนมีสภาพความเป็นอยู่ที่งดงามน่าเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติเพียงใด

 

ที่เราพาน้องๆ หลานๆ เข้าป่าไม่ใช่ไปล่าสัตว์ แต่ไปศึกษาชีวิตสัตว์ และชีวิตพราน ความเป็นอยู่ในป่า เมื่อออกไปสัมผัสกลิ่นไอของป่าเขาว่าเป็นอย่างไร มีความสุขสนุกสนานเพียงใด เพื่อจะได้นำมาเป็นประสบการณ์ของชีวิตต่อไป

ข้อมูลหนังสือ