อะไรทำให้แคมเปญรณรงค์ผ่าน Change.org
มีพลังเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายสาธารณะ?

อะไรทำให้ Ice Bucket Challenge
กลายเป็นกระแสไวรัลที่สร้างความตื่นตัวให้คนทั่วโลก?

ทำไม “รัฐธรรมนูญอินเทอร์เน็ต” ของบราซิล
ถึงถูกเรียกว่ากฎหมายในฝันของพลเมืองเน็ตโลก?

และเหตุใดนโยบายซิงเกิลเกตเวย์
จึงอาจฉุดรั้งอนาคตของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย?

Digital Future รวบรวมข้อเขียนว่าด้วยอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของ ประชาชน 2.0 ซึ่งไม่อาจถูกกักขังด้วยความคิดแบบยุคอนาล็อก โลกที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและพลเมืองเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเสรี

กรณีศึกษาเชิงรูปธรรมจากทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้งอกงามยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดก้าวย่างสู่อนาคตสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของเรา

ข้อมูลหนังสือ