ผลงาน 14 เรื่องสั้นที่ว่าด้วยเรื่องราวความเป็นจริงของมนุษย์และสังคม

ข้อมูลหนังสือ

  • คนรักเก่า 14 เรื่องสั้นคัดสรร
  • ผู้เขียน: ขจรฤทธิ์ รักษา
  • สำนักพิมพ์: บ้านหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 207 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ธันวาคม 2559
  • ISBN: 9786167883373