เรื่องของ ‘หลี่’ ชายอายุสี่สิบแปด อยู่ในวัยกลางคน เป็นเจ้าของร้านอาหาร ชีวิตเหมือนจะเพียบพร้อม มีครอบครัวมีลูก กิจการก็ดูดี หากลึก ๆ แล้วเขามีบางอย่างที่อยู่ในใจ เพียงเพราะเขาหลงรักสาวเสิร์ฟคนหนึ่งในร้านที่ชื่อ ‘สุ่ย’ เรื่องราวเล็ก ๆ เพียงแค่นี้ถูกเล่าแบบละเอียดลึกซึ้งเห็นถึงข้างในตัวละคร ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม กิเลสที่อยู่ในใจ การกระทำของหลี่ ส่งผลต่อเรื่องที่ถูกเล่ามาทั้งหมด มันคลุมเรื่องได้อย่างเด็ดขาดแยบยล และทำให้ราบรื่น เห็นภาพของวัยกลางคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก หวั่นหวาด คาดหวัง ไม่มั่นใจ เหมือนว่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออก ทว่าจริง ๆ แล้วหัวใจว่างโหวงและทะเยอทะยานหาบางสิ่งมาเติมเต็มหัวใจ

ข้อมูลหนังสือ