เป็นสารนิยายที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นจากจินตนาการ เมื่อยามเข้าไปพักผ่อนในป่าลึกทางหุบเขาตะนาวศรี ชายแดนพม่า จิตสำนึกในยามหลับ ล่องลอยไปถึงเรื่องราว ที่กำลังสานต่อในดวงความคิด เรื่องของเจ้าหญิงพุกามที่งามราวเทพธิดา แต่ลึกลงไปในหทัยของเธอนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาต และไม่ปรารถนาให้ผู้ใดที่อำนาจราชศักดิ์ในแผ่นดิน n ไพรผาดำ ภาค1 n ไพรผาดำ ภาค 2 n ไพรผาดำ ภาค 3 n ไพรผาดำ ภาค 4

ข้อมูลหนังสือ