นี่คือหนังสือเล่มเล็กๆ ที่ส่งสารอันทรงพลังเกี่ยวกับ ...พลังแห่งการเลือก หลายคนไม่อาจประสบความสำเร็จได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะพวกเขาล้มเหลวที่จะใช้ พลังอันยิ่งใหญ่...พลังแห่งการเลือก

ขณะที่บางคนจะนำ พลังอันยิ่งใหญ่...พลังแห่งการเลือก...ไปปรับใช้ จนประสบผลสำเร็จ แม้จะอยู่ในยามยาก นั้่นเพราะ พวกเขาไม่อนุญาตให้อุปสรรคหรือความยากลำบาก มาหยุดยั้งพวกเขาได้ พวกเข้าจะยังคงยืนหยัดต่อไป จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายแล้ว

ข้อมูลหนังสือ