หนังสือเล่มนี้ จะทำให้เราได้เข้าไปใกล้ ไชยันต์ ไชยพร อีกหนึ่งขั้น ได้รับรู้อารมณ์ขัน มุมความคิดที่เชื่อว่าไม่มีใครเหมือน อีกทั้งยังได้สัมผัสวิธีการใช้สำนวนภาษาได้อย่างมีแบบฉบับ บ่งบอกตัวตนของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน ถึงอย่างนั้น ไชยันต์ ไชยพร ก็ยังคงทรอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา จิตวิทยา และแน่นอนแง่คิดทางการเมืองเอาไว้ในข้อเขียนที่เจ้าตัวบอกว่า ไร้สาระ ได้อย่างมีสาระ ตลอดทั้งเล่ม

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องของตุ๊ดติ่ง
  • ผู้เขียน: ไชยันต์ ไชยพร
  • สำนักพิมพ์: Blacklist
  • จำนวนหน้า: 175 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2557
  • ISBN: 9786167882024