เราไม่ควรด่วนสรุปคนใดคนหนึ่งเพียงแค่หน้าตา เฉกเช่นเดียวกับไม่ควรด่วนสรุปหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเพียงเพราะชื่อหนังสือเล่มนั้น "รักแท้ไร้สาระ" ผลงานของ "วิญญู ไชยวรรณ" ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อกว่าแปดปีก่อน ณ ขณะนั้น หนังสือเล่มนี้เมื่อแรกเห็นหลายคนตีความว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติต่อความรักของผู้เขียน วัยวันผ่านพ้นไป "รักแท้ไร้สาระ" ตีพิมพ์ใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านได้ร่วมค้นหาความหมายจากหนังสือเล่มนี้ว่า แท้ที่จริงแล้วเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือและการเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์แบบ "วิญญู ไชยวรรณ" ซุกซ่อนสิ่งใดไว้บ้าง กระทั่งผู้เขียนเองยังกล่าวถึงเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ว่า เมื่อได้กลับมาอ่านอีกครั้งจึงได้พบเห็นใครคนหนึ่งในอดีตซึ่งไม่ใช่ตนเองในปัจจุบัน บางที "รักแท้ไร้สาระ" อาจจะเป็นยิ่งกว่าการถ่ายทอดทัศนคติ ประสบการณ์แนวคิดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่คือจุดเริ่มต้นให้ผู้อ่านได้ค้นพบตัวตนที่ซ่อนอยู่ และรอวันจะกล่าวคำทักทาย

ข้อมูลหนังสือ

  • The Emptiness of True Love รักแท้ไร้สาระ
  • ผู้เขียน: วิญญู ไชยวรรณ
  • สำนักพิมพ์: On Art
  • จำนวนหน้า: 133 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786167864167