"...โลกหลังเปลือกตาแม้มืดหม่น แต่ร้างไร้ผู้คนมากตัณหา ท่องไปในจักรวาลอันมายา มีความเหว่ว้าเป็นเพื่อนเคียง..."

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกใต้เปลือกตา ใต้เปลือกตาโลก
  • ผู้เขียน: วิมล ไทรนิ่มนวล
  • สำนักพิมพ์: On Art
  • จำนวนหน้า: 111 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786167864129