ข้าพเจ้า...อยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง
เขา,,,เท็จจริงเป็นอยู่ฤๅรู้สิ้น
ใคร...ตอบใครถึงใครเพื่อใครยิน
โลก...คุ้นชินคำถามความเป็นมนุษย์ ?
บรรณาธิการ

โลกคุณกว้างคูณยาวคูณสูงใหญ่
โลก-มนุษย์, ของใครก็ของเขา
มนุษย์-โลก, ขังคอกหลอกเล่นเงา
โลก-มนุษย์, ออก-เข้า, เข้า-ออก, รู้ ?.
นายทิวา

ข้อมูลหนังสือ

  • ในเครื่องหมายคำถาม?
  • ผู้เขียน: นายทิวา
  • สำนักพิมพ์: On Art
  • จำนวนหน้า: 115 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167864112