เรื่องนี้เป็นเล่มต่อจากเรื่องเพชรยอดคทา และยอดขุนพล เป็นเล่มสุดท้ายในซีรี่ย์โฉมงามบรรณาการค่ะ (เรื่องนี้มีสามเล่มจบ) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันบางส่วนกับเพชรยอดคทาและยอดขุนพล แต่พระนางคนละคู่กัน 

คำโปรย... ชิงเฟิงคือหนึ่งในสามโฉมงามบรรณาการระหว่างแคว้นที่เฮ่าเยว่มอบให้แก่แคว้นเรืองอำนาจเช่นฉงเยว่ เพื่อที่จะได้นางมา เยี่ยนหงเทียนทำทุกวิถีทางโดยไม่เลือกวิธีการ เขาบีบคั้นจนครอบครัวนางแตกแยก แคว้นล่มสลาย 

นางผู้เป็นเพียงของเล่นที่เหลือแต่ร่างและลมหายใจ จะเอาชีวิตรอดปลอดภัยภายใต้กรงเล็บพญามังกรอย่างเขาได้หรือ ต้องเด็ดเดี่ยวสักเท่าใดจึงจะต่อกรกับเหล่าเล่ห์ร้ายหลังกำแพงวังอันงดงามนั้นได้... ต้องกล้าหาญสักเท่าใด จึงจะหลีกหนีจากคำว่ารักได้

ข้อมูลหนังสือ