เนื่องจากในฐานะที่เป็นวาทกรรม “การพัฒนา” ก็เป็นเพียงเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่ง ที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกคิดค้นขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มการปกครอง ควบคุม จัดระเบียบ ประเทศ “ถ้อยพัฒนา” เพียงแต่แยบยลและแนบเนียนกว่าเทคนิควิทยาการของอำนาจในอดีตซึ่งใช้แต่กำลังเข้าบังคับในรูปของการล่าอาณานิคม 

ข้อมูลหนังสือ