สบตาพระอาทิตย์ ลองถูกลองผิด ชีวิตหนึ่ง จ้องนึกลึกซึ้งถึงวิถี ระฐานเข้าใจในวิธี วีรกรรมชีวิตครุ่นคิดเอง ค่ำพลบสบตาพระอาทิตย์ จุมพิตแสงทองมองเพ่ง แสงสนธยาข้าฯ ยังเกรง แค่เปล่งวลีที่ไพเราะ "ลอง จ้องรวี" วิถีข้าฯ สบตาอาทิตย์คิดพอเหมาะ "ลอง จ้องรวี" วิถีเฉพาะ ขอเหยาะม้าย่างกลางทะเลคน

ข้อมูลหนังสือ