เรื่องราวทางการแพทย์ที่ผู้เขียนคือ "จ่าพิชิต ขจัดพาลชน" แต่งขึ้นโดยใช้แรงบันดาลใจจากละครดังในอดีตซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้อ่าน มาแปลงเนื้อเรื่อง และวาดเป็นการ์ตูนโดยนักวาดการ์ตูนชั้นนำของเมืองไทย เพื่อนำไปสู่การให้ความรู้และแก้ไขความเชื่อ รวมถึงสอนความรู้ที่ถูกต้องทางการแพทย์ โดยให้คณาจารย์ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาทำสรุปเนื้อหาผ่านอรรถาธิบาย ง่าย แต่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในด้านเนื้อหาของแต่ละเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินทางปัญญา พร้อมความรู้

ข้อมูลหนังสือ