การสอบความของสุนัขตนหนึ่ง เป็นรวมงานเขียนที่ตีพิมพ์หลังช่วงชีวิตของฟรันซ์ คาฟคา งานเขียนเหล่านี้นอกจากคงเสน่ห์แห่งการงานคาฟคาแล้วยังมีเสน่ห์ของความขาดหาย เช่นเรื่องที่เขียนไม่จบ หรือเรื่องที่มีตอนจบหลายแบบ และที่น่าสนใจที่สุดก็คือ นี่เป็นงานเขียนที่ได้รับการกล่าวถึงน้อยกว่ามาก เมื่อเทียบกับเรื่องดังในกระแสการอ่าน แต่เป็นงานที่น่าสนใจและน่าศึกษา บางเรื่องเหมือนเป็นจุดเริ่มของงานเขียนชิ้นดังๆ และทุกเรื่องยังคงมิติของการต้องตีความอย่างน่าสนุก คงการเสียดสีแบบคาฟคาไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ 

ข้อมูลหนังสือ

  • การสอบความของสุนัขตนหนึ่ง
  • แปลจากหนังสือ: Investigations of a Dog
  • ผู้เขียน: Franz Kafka
  • ผู้แปล: ดลสิทธิ์ บางคมบาง
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 376 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9786167787138