แดดฉายในสายลม เป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวครูสาวชื่อเจิดจรัส กับความรักที่ไม่ได้เลือก และความรักที่ไม่กล้าเลือกพิษของรัก และความเข้มแข็งของความรักในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนวนเวียนอยู่รอบตัวเรา เพียงแต่เมื่อเกิดกับเราแล้ว เราจะมีความสามารถในการ “ตั้งรับ” เช่นไร เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันด้วยใจ ในโลกสังคมออนไลน์ ข่าวคราวความรักเห็นได้ไม่ขาด และเราอาจแค่สนุกในการติดตาม แต่ในโลกวรรณกรรม เรื่องของความรักที่ร้อยเรียงสานต่อนี้จะทำให้คุณติดตามความรักไปอย่างเนิบช้า และซึมซับลงไปในหัวใจของตนเอง เกิดการเรียนรู้ในความรัก

ข้อมูลหนังสือ