เป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่ลืมตลอดไปชั่วชีวิต ไม่ว่ากระบวนการต่อสู้สันติอหิงสาของเราในครั้งนี้จะปรากฏผลเป็นเช่นไร ผมเชื่อว่าความทรงจำเปี่ยมคุณค่านี้จะไม่อยู่ที่ผมคนเดียว แต่จะอยู่กับผู้คนร่วมเหตุการณ์ไม่ว่าจะเดินด้วยในช่วงไหน ใกล้ไกลเพียงใด ไม่สำคัญเท่ากับวันข้างหน้าที่เราจะร่วมเดินกันไปในขนาดหัวใจที่ใกล้ๆ กัน

ข้อมูลหนังสือ

  • Status on Walking สถานะเดินเท้า
  • ผู้เขียน: ศศิน เฉลิมลาภ
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 261 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786167787084