เรือเล็กล่องอยู่กลางทะเลไพศาล ปัญหาจึงเสมือนคลื่นยักษ์ที่ไม่รู้ว่าจะซัดมาเมื่อไหร่ ทว่าสำหรับนิตยสารไรท์เตอร์ได้ผ่านช่วงเวลาของคลื่นลมแรงเช่นนั้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ก็ยังหยัดยืนอยู่ได้กว่า 4 ปี --- แต่ท้ายที่สุด 'เรือ WRITER' ก็ย่อมถึงวันจม

"...อย่างมากก็แค่จมเรือเรา ทำอะไรเรามากกว่านั้นไม่ได้" 

ข้อมูลหนังสือ