ไรท์เตอร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 34
เมษายน พ.ศ.2558
The Writer's Secret

[field work l portrait] ฮาเมอร์ ซาลวาลา 
[บรรณาธิการ] เรื่องแต่ง
[วรรณกรรมล้อมโลก] 
Anthony Doerr คว้ารางวัลนวนิยายยอดเยี่ยม Pulitzer Prize
[บทกวี] ถนนทั้งหลาย, ต้นสายปลายทาง
[the WRITER’s scene] นิติพงศ์ สำราญคง ปรับทัศนคติ
[บทความ] โฉมหน้าของนักเขียนไทยในปัจจุบัน
[แดนอรัญ แสงทอง]อะไรเอ่ย? (ต่อ)
[อุรุดา โควินท์] ผู้หญิงคนที่สอง : ฆ่าไม่ตาย หยามไม่รู้สึก
[วรพจน์ พันธุ์พงศ์] สมศักดิ์ศรี
[บทกวี] จารึกจาริก

[รายงานพิเศษ] เส้นทางวรรณกรรมไทยในต่างแดน : 
มุมมองจากนักแปลผู้หวังร่วมจูงมือหนังสือไทยไปเมืองนอก

[the Writer’s secret]
วิภาษวิถี ของ วิภาส ศรีทอง
ผังภูมิเรื่องเล่า ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์

[เรื่องสั้นประจำฉบับ] ปีที่ยี่สิบเจ็ด
[บทความ] “ภาพยนตร์ทุกเรื่องคือสารคดี”

[รายงาน] ร้อยมาลัยร้อยใจ ไทย-ลาว ดั่งดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์
[เป็นสายตานักเขียน] งานเทศกาลวรรณกรรมแห่งลุ่มน้ำอิรวดี ครั้งที่ 1

[วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา] นี่แหละโลก : ชีวิตเราก็เท่านี้
[อรรถ บุนนาค] ปวีณา ธรรมรักษ์ จาก ขมิ้นกับปูน
[เขาเริ่มต้น] เมืองเมฆหมอก
[เขาเริ่มต้น] รู้
[มาลีวง] สวนของฉัน ดอกไม้ของฉัน 
[ทดเวลา 2 นาฑี] ก็อยากให้มาอยู่นะ
[2 นาทีครึ่ง] NEW SUIT

ข้อมูลหนังสือ