สารบัญ ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 | ตุลาคม 2556 [Welcome drink] รากับลา [บรรณาธิการ] เรื่องสั้น [ลายมือ] อาจินต์ ปัญจพรรค์ [วรรณกรรมล้อมโลก] Windham Campbell Prizes [the WRITER's scene] อรุณรุ่ง สัตย์สวี กับ 'เบี้ยสีแดง' [ข้างหลังเล่ม] a day bulletin จุดยืนของ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม [รายงานพิเศษ] จากปัญหาพานแว่นฟ้า สู่คำถาม กรรมการวรรณกรรมไทยกำลังวิกฤติ ? [บทความ] เดิ้นว่ะ ! [บทกวี] ศุ บุญเลี้ยง [ชาติ กอบจิตติ] การอ่านแบบแกะตะเข็บ [อุรุดา โควินท์] ไปไหนไปกัน นักเขียนกับนักวิ่ง (และช่างแต่งหน้าในบางครั้ง) [วรพจน์ พันธุ์พงศ์] รางวัลที่แท้จริง [บินหลา สันกาลาคีรี] ฤๅษี-she-เถร [the WRITER's secret] อุรุดา โควินท์ ค่อยๆ ไปแต่ไม่หยุด [ธาร ธรรมโฆษณ์] ก่อนถึงกาลจากพราก [สุวิชานนท์ รัตนพิมล] พระธุดงค์กับซากเรือโบราณ [เสนาะ เจริญพร] จากสาบอีสานถึงอีนางเอ๊ยเขยฝรั่ง [อุทิศ เหมะมูล] ฆราวาสผู้ครองเรือนหมักเบียร์ [มาลีวง] สวนของฉัน ดอกไม้ของฉัน [เป็นสายตานักเขียน] บะหมี่ม่านรูด [บทความพิเศษ] เบี้ย และการเมืองของการเป็นเบี้ย [ทดเวลา 2 นาฑี] เจ้าพ่อ [2 นาฑีครึ่ง] Very Fresh

ข้อมูลหนังสือ

  • WRITER 18 — ความรักของนักเขียน อุรุดา โควินท์
  • ผู้เขียน: นิตยสารไรท์เตอร์
  • สำนักพิมพ์: ไรท์เตอร์
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2556
  • ISBN: 9786167751252