กษัตริย์กระฎุมพี : มรดกทางประวัติศาสตร์จากรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ปวงชน อุนจะนำ

ชีวาณูสงเคราะห์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใต้ร่มพระบารมี ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ปกรณ์ คงสวัสดิ์ 

เสียงจาก ผู้ถูกกระทำ ในเหตุการณ์พฤษภา 53 ที่อุบลราชธานี

บุญเลิศ วิเศษปรีชา 

ปัญหาของหนังสือ Revolution Interrupted ของ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น อันเนื่องมาจากการวิจารณ์ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

วันพัฒน์ ยังมีวิทยา

การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน และทิศทางใหม่สำหรับประวัติศาสตร์

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

 

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 พระมหากษัตริย์กระฎุมพี ๙
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 154 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786167667713