การรุกคืบ ของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่   กินพื้นที่และเวลาของคนชนบทไปเกือยทั้งชีวิต  เวลาที่เหลืออยู่น้อยยิดในบั้นปลาย  คือการเป็นผู้เฒ่าปลดเกษียณ  อยู่เฝ้าบ้าน ไปวัด  และเลี้ยงหลาน  บนที่ดินมรดกซึ่งเหลืออยู่ร่อยหรอ  ติดจำนอง และแห้งแล้ง...

แก้วตาของยายจึงไม่ใช่แค่เรื่องตากับยาย  หรือหลานกับปู่ย่าตายาย  หากแต่คือสังคมปฐมภูมิ  และทุติยภูมิทั้งระบบ  แม้จะไม่ใช่เครือญาติ  ต่างชาติพันธุ์  แต่เมื่อมาอยู่ร่วมในบริบทของหมู่บ้านก็ยิ่มเกี่ยวดองโดยปริยาย...

ทุกวันนี้หลายยายยังยืนอยู่ยาว  เฝ้ามองหลานสาวหลานชายออกเหย้าออกเรือน  ตาซึ่งจากไปนานแล้ว  ก่อนที่แก้วตาของยายจะถือกำเนิด ก็รับรู้ได้เพียงสุขคติซึ่งยายอธิฐานส่งไปให้  แต่นานาปัญหาหรือความทุกข์นั้น ยายเก็บงำไว้ตลอดเวลาของการครองเรือน...

แก้วตาของยายยังเป็นคู่แม้นิรันดร ไม่ล้มหายตายจากไปไหน ยังอยูข้ามยุคสมัย เป็นเรื่องเล่าขานตกทอดกันมา ทั้งในรูปแบบนิทานสปรัมปรา และเรื่องเล่าซึ่งเกิดขึ้นจริงในชุมชน...

ข้อมูลหนังสือ

  • แก้วตาของยาย
  • ผู้เขียน: ภักดี ไชยหัด
  • สำนักพิมพ์: รูปจันทร์
  • จำนวนหน้า: 141 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786167552781