หนังสือเล่มนี้เปิดพรมแดนแห่งความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับรังนกได้เป็นอย่างดี โดนจะไขข้อกระจ่างในเรื่องรังนกหลายประเด็น ตั้งแต่ประเด็นชื่อเรียกนกนางแอ่น นกนางแอ่น นกอีแอ่น นกแอ่น ว่าเป็นสายพันธุ์เดีียวกันหรือไม่ การทานรังนกเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ และมีสรรพคุณทางวิทยาศาสตร์เช่นไร ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจรังนกซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจึงส่งผลต่อการแย่งชิงทรัพยากรและถือเป็นธุรกิจสีเทา คำถามเหล่านี้และอื่นๆที่น่าสนใจจะถูกทำให้กระจ่าง ด้วยหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ