สารคดีเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ คุ้นไหมกับประโยค "เรื่องบางเรื่องไม่ใช่กงการของมนุษย์ที่จะรู้","ไม่มีประโยชน์ที่จะรู้", "รู้ไปทำไม?" ฯลฯ ความรู้ใหม่ในโลกต่อยอดจากความรู้เก่า แตกหน่อต่อไปเรื่อย ๆ แต่การแตกหน่อเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่รู้ไม่เข้าใจรากที่มาของความรู้เดิม มองมุมนี้ก็จะพบว่า ไม่มีอะไรในโลกที่เราไม่ควรรู้ หรือไม่ใช่กงการของมนุษย์ที่จะรู้ มันอาจไม่มีประโยชน์เฉพาะหน้า แต่อาจมีประโยชน์ในการเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ในโลก 

ข้อมูลหนังสือ

  • วินทร์-วินทร์ Situation
  • ผู้เขียน: วินทร์ เลียววาริณ
  • สำนักพิมพ์: 113
  • จำนวนหน้า: 255 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9786167455426