การเดินทางของพระจันทร์ Life 34 Days in Europe On location ไปที่ไหนวาดที่นั่น Day 1 บันทึกไปวาดไปตั้งแต่เริ่ม Diary 2 บันทึกไปวาดไปจนจบทริป Life เจออะไรก็วาด

ข้อมูลหนังสือ

  • Life 34 Days in Europe : การเดินทางของพระจันทร์ 34 วันในยุโรป เล่ม Life
  • ผู้เขียน: ศศิ วีระเศรษฐกุล
  • สำนักพิมพ์: FULLSTOP
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2560
  • ISBN: 9786167422596