เรื่องราวเกี่ยวกับ "บ็อบบี้ สวิงเกอร์ส" นั้น ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปถึงรายละเอียดหรือแหล่งที่มาอันแน่ชัด ผู้คนแต่ละกลุ่มมักจะมีความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับ บ็อบบี้ที่แตกต่างกันไป เช่นกลุ่มนักดนตรีพังค์ ก็จะมีความเชื่อแบบหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบางบทตอนในประวัติศาสตร์ดนตรีพังค์ ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น กลุ่มผู้นิยมศิลปะแบบบ็อบบี้ สวิงเกอร์ส หรือกลุ่มนักศึกษาศิลปะโบฮีเมี่ยน ก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับบ็อบบี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ามกลางความเชื่อที่แตกต่างกันนั้น ก็ยังมีหลายสิ่งซึ่งเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของบ็อบบี้ สวิงเกอร์สและหญิงสาวของเขาที่ชื่อว่า "ดูมมี่ สวิงเกอร์ส"

 

ข้อมูลหนังสือ

  • Stories of Bobby Swingers : Afterlife Diaries
  • ผู้เขียน: ทรงศีล ทิวสมบุญ
  • สำนักพิมพ์: FULLSTOP
  • จำนวนหน้า: 140 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2560
  • ISBN: 9786167422589