พวกเราสามคนออกเดินทางระยะใกล้

เพื่อปล่อยความคิดให้เดินทางไปไกล

 

การออกตระเวณเก็บภาพความจำทั่วกรุงเทพฯ ผ่านการเดินทางและลายเส้นของสามนักเขียน ศศิ วีระเศรษฐกุล , summer และ TANTAV 

ข้อมูลหนังสือ