เรื่องราวของบรรดาคณะละครและนักแสดงแห่งเงามืด ผู้ซึ่งพาตนเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับโรงละครเที่ยงคืน ซึ่งอยู่มานานหลายทศวรรษ โดยไม่มีมนุษย์ผู้ใดครอบครอง ห้านักวาดเขียนเล่าเรื่องราวมืดสลัวเกี่ยวกับสถานที่อันมีชื่อว่า "โรงละครที่ยงคืน" โรงละครที่เล่าขานกันว่า เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ชมไร้ร่างกาย ซึ่งจะไม่ปรากฏตนจนกว่าการแสดงที่พวกเขาพึงพอใจสูงสุดจะเกิดขึ้นบนเวทีเท่านั้น หลากหลายเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ คือเรื่องราวของบรรดาคณะละครและนักแสดงแห่งเงามืด ผู้ซึ่งพาตนเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับโรงละครเที่ยงคืน ซึ่งอยู่มานานหลายทศวรรษ โดยไม่มีมนุษย์ผู้ใดครอบครอง

ข้อมูลหนังสือ