รวมเล่มผลงานของ THE DUANG ที่เคยตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ Full Stop เล่ม 2

ข้อมูลหนังสือ