"ศรัทธาอาจเป็นความงมงายหรือสติปัญญาก็ได้ ศรัทธาที่เปิดกว้างคือสติปัญญา เป็นความเต็มใจที่จะรวมเอาความสับสนและความเข้าใจไว้ด้วยกัน ความงมงายนั้นมักติดอยู่กับข้อเท็จจริงหรือรูปลักษณ์ คิดไปในแง่ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ติดอยู่กับชื่อเสียง เกียรติยศ สถานะ และอื่นๆ เหมือนคำกล่าวที่ว่า เธอควรอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะหนังสือเล่มนี้คือหนังสือขายดี มียอดขายกว่าห้าล้านเล่ม เพราะฉะนั้นมันต้องดีแน่ๆ เป็นไปได้ว่าคนงี่เง่าห้าล้านคนจะซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวมาอ่าน การอ้างอิงลักษณะนี้จึงแสดงถึงศรัทธาอันมืดบอด" -- เชอเกียม ตรุงปะ

ข้อมูลหนังสือ