เท่ากับเราน้อมรับตัวตนที่แท้จริงด้วยความรู้สึกชัดอย่างใหม่ ว่าของขวัญแห่งชีวิตเป็นเพียงของชั่วคราว เราเลือกที่จะอยู่อย่าง “ไม่แบ่งแยกอีกต่อไป” เพียงเพราะมันเขลาหากจะไม่ใช้ชีวิตอย่างนั้น เมื่อเรามีชีวิตตามทางเลือกนี้ เราจะเห็นอย่างแจ่มชัดว่า ชีวิตทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเราคือ “สิ่งที่มีค่าต่อโลกนี้” และเราจะพบหนทางที่จะเคารพ ให้เกียรติแก่จิตวิญญาณในตัวเรา และสรรพสัตว์ที่หนีความตายไม่พ้นมากยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ