“ทุกข์แม้จะมีอยู่มาก แต่ความเบิกบานใจก็มีอยู่มากมาย เหมือนแต่ละวัน แต่ละฤดูกาล แต่ละหน้าในหนังสือบทกวี”

๐ พจนา จันทรสันติ

 

ฉันคือ...ร้อยิส่งดีดีในชีวิต เป็นหนังสือที่เกิดจากมิตรภาพจากความรัก และจากใจ ที่ต้องการร้อยเรียงสิ่งที่ฉัดคิดว่าเป็นสิ่งจริง สิ่งดี และสิ่งงามในชีวิตของฉัน ให้เพื่อนๆ และลูกหลานได้ร่วมชื่นชม ในฐานะที่เราล้วนมีสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน มากบ้างน้อยบ้าง ตามภูมิหลังของแต่ละคน

๐ สดใส ขันติวรพงศ์

ข้อมูลหนังสือ