นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศภูฐานอย่างสังเขป เพื่อผู้สนใจเกี่ยวกับอดีตและความเป็นมาของดินแดนในแถบเทือกเขาหิมาลัยที่ได้สมญานามว่า “ดินแดนแห่งความสุข” เป็นประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศภูฐานแบบย่นย่อ ที่นับว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเล่มหนึ่งจากผู้เขียนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้คนสำคัญของประเทศนี้ เนื้อหาบทสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้มีด้วยกัน ๖ บท โดยตั้งต้นในปี ค.ศ. ๑๘๒๔ ที่ ดรุก เทศี จิ๊กมี่ นัมเกล เจ้าผู้ครองนครประเทศที่เป็นพระราชบิดาแห่งปฐมกษัตริย์อุเก้น วังซุกถือกำเนิด (ในบทที่ ๑) ไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๐๘ อันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยปัจจุบัน (บทที่ ๖) และประเทศภูฐานได้มีรัฐธรรมนูญ และจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี ๒๐๐๘ รวมเรื่องราวในระยะเวลาเกือบสองร้อยปี

ข้อมูลหนังสือ