“ข้าพเจ้าไม่มีข้อมูลใหม่ไปบอกใคร ได้แต่มอบความรู้สึกสดใหม่ของตัวเอง และพยายามทำให้ความรู้สึกนั้นมีชีวิตชีวา พูดออกมาจากน้ำใสใจจริง”

องค์กรรมาปะกำลังมองโลกในแง่ดี และในขณะเดียวกันท่านก็กำลังเรียกร้องให้เราเปิดจิตและใจให้กว้างต่อความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบที่เรามีกับผู้อื่น ไม่ว่ากับคนในครอบครัว กับชุมชน ระบบสังคม หรือกับโลกของเรา เป็นเพราะท่านได้รับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณมาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสนใจใคร่รู้และมีความรักให้กับโลกท่านจึงสามารถทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร และเหตุใดจึงจำเป็นที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของผู้อื่น ท่านชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างโลกใหม่ได้ด้วยความอุตสาหะ ด้วยการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วอย่างล้นเหลือออกมาใช้ สิ่งนั้นก็คือหัวใจอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ภายในตัว

ข้อมูลหนังสือ

  • หัวใจอันประเสริฐ เปลี่ยนโลกได้จากภายใน
  • แปลจากหนังสือ: The Heart Is Noble: Changing the World from the Inside Out
  • ผู้เขียน: The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje
  • ผู้แปล: นัยนา นาควัชระ
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2558
  • ISBN: 9786167368610