หัวใจของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อเชิญชวนให้เราทุกคนมาร่วมกันหาคำตอบว่าการอุดมศึกษาจะเป็นภารกิจที่มีหลายมิติกว่านี้ได้อย่างไร ? ภารกิจที่ดึงศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ การสอนและการเรียนออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อต่อที่แข็งแกร่งระหว่างการรู้จักโลกกับการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างสร้างสรรค์ทั้งอยู่อย่างสันโดษและอยู่เป็นชุมชน (_) เราต้องการการศึกษาที่น้อมรับทุกมิติของความเป็นมนุษย์ ที่ให้เกียรติความหลากหลายของประสบการณ์มนุษย์ มองดูตัวเราและโลกผ่านเลนส์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและให้การศึกษาผู้เยาว์ของเราในแบบที่จะช่วยให้พวกเขาเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายทั้งหลายในยุคสมัยของเราได้ (_)

ข้อมูลหนังสือ