"ใต้ร่มแห่งพุทธะ" เป็นหนังสือเกี่ยวกับธิเบตที่มองผ่านสายตาของผู้ศรัทธาในพุทธศาสนา คนแปลกถิ่นที่เร้นตัวอยู่ในหมู่คนทั่วไป ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมทางศาสนาที่เคยรุ่งเรืองในอดีต และกำลังจะเสื่อมสูญเพราะอิทธิพลของเผด็จการที่ยังดำเนินต่อไปในอนาคต เรื่องราวการใช้ชีวิตของชาวธิเบตในปัจจุบัน และศรัทธาอันมั่นคงต่ออนาคต แม้จะถูกกดขี่คุกคามอย่างทารุณ และยังมีเรื่องราวการเดินทางของผู้เขียนที่นำกิจกรรมทางการเมืองมาผนวกกับรหัสนัยของพุทธศาสนา เขาท่องเที่ยวนับพันไมล์และยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อค้นหาเสรีภาพและสันติสุข! ผู้เขียนบรรยายประสบการณ์ของเขาในธิเบต ทั้งทางโลกและทางธรรม มองย้อนไปยังอดีตและนำมาให้เราประจักษ์ในปัจจบัน ด้วยข้อเขียนที่เรียบง่ายอย่างน่าอ่าน มีทั้งความโศกเศร้าและอารมณ์ขัน โดยที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรไม่ใช่น้อย ใครที่ตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างปราศจากอคติจะได้รับรู้มิติต่างๆ ทั้งทางการเมืองและทางการศาสนา ช่วยให้ผู้แสวงหาได้แลเห็นอะไรๆ ในทางที่เป็นแสงสว่างทางธรรมะ แม้ภายในสังคมที่ถูกเบียดเบียนเลวร้ายเพียงใด!

ข้อมูลหนังสือ