Kyushu Guidezine คิวชูหนึ่งรอบ คู่มือขับรถเที่ยวคิวชู  คัดสรรแง่มุมแปลกใหม่ของเกาะคิวชู และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยววนรอบเกาะ 14 วันก็ครบ แต่ถ้าจะขยักไว้เที่ยวแบบเจาะลึกแต่ละครั้งก็ได้

ข้อมูลหนังสือ