เมื่ออ่านหนังสือจบ คุณจะพบว่ายูโทเปียที่จริงแล้วคือรัฐที่คนในสังคมอุดมด้วยศีลธรรมและคุณธรรมในการดำรงชีวิตนั้นเอง ตราบใดที่สังคมขาดซึ่งสิ่งนี้ ยูโทเปียก็คงเป็นฝันอยู่ร่ำไป...

หนังสือ "ยูโทเปีย" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ประพันธ์โดย "เซอร์โทมัส มอร์" เมื่อปี 1516 ในยุคสมัยของ "พระเจ้าเฮนรี" ที่แปดแห่งราชวงศ์ทิวดอร์ "เซอร์โทมัส มอร์" ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนจากรัฐไปเจรจาการค้าที่แฟลนเดอร์ส หลังจากที่ "พระเจ้าชาร์ลส" แห่งเนเธอร์แลนด์ขึ้นภาษีนำเข้าขนสัตว์จากอังกฤษในอัตราสูง ระหว่างการเดินทางเพื่อการค้าและพบปะผู้คนนี้เอง "เซอร์โทมัส มอร์" เกิดแรงบันดาลใจให้นึกถึงหนังสือ Republic ของเพลโตที่ว่าด้วยวิถีแห่งการปกครองที่ดี และเมื่อย้อนมานึกถึงความทุกข์ยากของอังกฤษในเวลานั้น "มอร์" จึงเขียนสังคมในอุดมคติอย่าง "เกาะยูโทเปีย" เกาะในฝันที่อาจจะไม่มีอยู่จริงในโลกนี้

ข้อมูลหนังสือ