"หากถือว่าสถาปัตยกรรมนั้นประกอบด้วยอาคารที่สัมผัสได้ และที่ว่างที่มองไม่เห็น บทกวีสิบบทใน เมืองเย็น อันมีชีวิตนั้น ก็อุบัติขึ้นจากบทกวีที่เหลือจำนวนมากที่ล่วงลับไปแล้ว" อนุสรณ์ ติปยานนท์ --สะพาน-- ผมจำเป็นต้องอ่อนไหว เพื่อรับรู้ความอ่อนไหวของคุณ ผมจำเป็นต้องเป็นมนุษย์ เพื่อรับรู้ความเป็นมนุษย์ของคุณ

ข้อมูลหนังสือ