การทำรัฐประหารกับการคิดรัฐประหาร มีช่องว่างห่างกันอยู่ที่เงื่อนไขของประชาชนเสมอ เราต้องอย่าให้พลังมวลชนมาปราบปรามมวลชนด้วยกันเอง การทำรัฐประหารนอกจากจะสร้างเรื่องขำขันให้กับผู้เกี่ยวข้องแล้ว มันยังก่อให้เกิดเรื่องอึดอัดภายในกลุ่มรัฐประหารเองเสมอ เมื่อทำการรัฐประหารสำเร็จ กลุ่มผู้ก่อการต้องอย่าพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอันขาด เพราะการพัฒนามักนำไปสู่การก่อตัวของอำนาจเศรษฐกิจที่อยู่นอกเหนืออำนาจทางการเมือง และอำนาจทางการเมืองจะถูกละลายให้หายไป หากการพัฒนาเศรษฐกิจดันมีประสิทธิภาพ อำนาจทางการเมืองของชนชั้นนำย่อมถูกต้านจากอำนาจเศรษฐกิจที่หลุดไปอยู่ในมือของผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้ที่มีความชำนาญทางเศรษฐกิจที่ไมมีตัวตนชัดเจน! "คณะรัฐประหารต้องทำให้ประชาชนเชื่อว่าคณะรัฐประหารนั้นไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนแต่อย่างใด อันที่จริงแล้วจะช่วยปกป้องประชาชนเสียอีก...เป็นคณะรักชาติ รักประชาชน..."

ข้อมูลหนังสือ