“แกไม่รู้จักโมเดราโต กันตาบิเลหรอกหรือ”
“แกไม่รู้ค่ะ”

ดอกแมกโนเลียจะพากันบานเต็มที่ในคืนนี้ ยกเว้นดอกเดียวดอกนี้ที่หล่อนเก็บมาตอนหัวค่ำ
ขากลับจากท่าเรือ เวลาล่วงลับอย่างรวดเร็วตามเคยสำหรับดอกไม้ดอกนี้ที่ลืมบาน

ข้อมูลหนังสือ