ยุคการทูตเชิงรุกของทักษิณสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เมื่อกองทัพทำรัฐประหาร อย่างไรก็ตาม มรดกกิจการต่างประเทศของทักษิณยังได้รับการสานต่อ จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงต้องการอุดช่องว่างในการศึกษานโยบายการต่างประเทศของไทย แต่ยังต้องการประเมินความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยในยุคที่น่าสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่


- ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

 

ข้อมูลหนังสือ